Konferencja “Powstanie Styczniowe – Polak i jego marzenia…”


W roku 2013 obchodzić będziemy 150. rocznicę wybuchu powstania styczniowego.

Z tej okazji 26 stycznia w Sali Pompejańskiej Hotelu Europejskiego w Warszawie odbędzie się konferencja zatytułowana Powstanie Styczniowe – Polak i jego marzenia. Losy jednostki na tle wydarzeń powstania 1863 roku.

Celem konferencji jest ukazanie powstania przez pryzmat indywidualnych losów wybranych osób z nim związanych.

Organizatorem jest Związek Szlachty Polskiej, partnerem – Muzeum Niepodległości w Warszawie.

Szczegóły na stronie internetowej konferencji (www.szlachta.org.pl/konferencja)