Konferencja naukowa “W 75. rocznicę powstania struktur Polskiego Państwa Podziemnego”


Konferencja naukowa

W 75. rocznicę powstania struktur Polskiego Państwa Podziemnego

75-rocznica-polskie-panstwo-podziemne-muzeum-niepodleglosci-warszawa-2014-09-03-530x700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wrzesień 1939 roku zapisał się tragicznie w historii Polski. Podwójna agresja i przegrana wojna obronna oznaczać miała koniec niepodległego bytu państwowego. Pomimo tego Polacy nie poddali się. 27 września 1939 roku utworzona została Służba Zwycięstwu Polsce i datę tę uznaje się za symboliczny początek istnienia Polskiego Państwa Podziemnego – tajnych struktur podlegających Rządowi Polskiemu na uchodźstwie.

 

Polskie Państwo Podziemne, nawiązujące do tradycji podziemnego państwa z czasów Powstania Styczniowego, było fenomenem na skalę światową. Mimo panującego na ziemiach polskich bezwzględnego terroru funkcjonowały wszystkie organa państwowe, zarówno cywilne, jak i wojskowe. Działał parlament, instytucje rządowe, funkcjonowała oświata, sądownictwo, rozwijała się kultura, organizowano formacje wojskowe. Była to szczególna walka o zachowanie ciągłości państwa i narodu.

 

Konferencja organizowana przez Muzeum Polskiego Ruchu Ludowego i Muzeum Niepodległości w 75. rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego ma na celu syntetyczne pokazanie jego struktur oraz różnorodnych form działalności.

 

Po konferencji zapraszamy na koncert.

godz. 17.00: Koncert zespołu Due flauti: Bernadetta Gromek-Caputa, Aleksandra Zapała przy akompaniamencie prof. Anny Huszczo, prowadzenie koncertu – Maria Reif (Pałac Przebendowskich/ Radziwiłłów).

 

 

 

Organizatorzy:            Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego,

Muzeum Niepodległości

Stowarzyszenie Historyków Wojskowości

 

Termin i miejsce: 26 września 2014 r., godz. 12.00 – 16.30 Muzeum Niepodległości w Warszawie al. Solidarności 62 Warszawa

 

 

Referaty:

 

Podziemny parlament – Od Głównej Rady Politycznej do Rady Jedności Narodowej – dr Arkadiusz Indraszczyk (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego)

 

Podziemny rząd – Delegatura Rządu RP na KrajWalka Cywilna PPP – prof. dr hab. Waldemar Grabowski (Instytut Pamięci Narodowej)

 

Od Służby Zwycięstwu Polsce do Armii Krajowej – prof. dr hab. Krzysztof Komorowski (Akademia Obrony Narodowej)

 

Bataliony Chłopskiearmia chłopska – dr Janusz Gmitruk (Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego)

 

Siły zbrojne ruchu socjalistycznego – prof. dr hab. Piotr Matusak (Stowarzyszenie Historyków Wojskowości)

 

Od Narodowej Organizacji Zbrojnej do Narodowych Sił Zbrojnych – dr Jan Engelgard (Muzeum Niepodległości)

 

Państwowy Korpus Bezpieczeństwa – policja Polskiego Państwa Podziemnego – prof. dr hab. Piotr Majer (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)

 

Działalność oświatowa Polskiego Państwa Podziemnego – dr Jolanta Załęczny (Muzeum Niepodległości)

 

Ruch ludowy wobec exodusu ludności cywilnej Warszawy – prof. dr hab. Kazimierz Przybysz (Uniwersytet Warszawski, Akademia Leona Kuźmińskiego)

 

Stanisław Mikołajczyk wobec Polskiego Państwa Podziemnego – prof. dr hab. Romuald Turkowski (Uniwersytet Warszawski)

 

Członkowie Marynarki Wojennej w strukturach Polskiego Państwa Podziemnego – Andrzej Kotecki (Muzeum Niepodległości)