Konferencja “80. rocznica powstania zamojskiego. Prawda i pamięć”


W środę 1 lutego 2023 roku w Muzeum Niepodległości odbyła się konferencja naukowa “80. rocznica powstania zamojskiego. Prawda i pamięć” współorganizowana z Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Stowarzyszeniem Historyków Wojskowości oraz Zakładem Historii Ruchu Ludowego.

Zgromadzonych gości powitali: dr Janusz Gmitruk, Dyrektor MHPRL, prof. dr hab. med. Barbara Bartłomowicz-Oesch, dr Beata Michalec, Zastępca Dyrektora ds. Programowych MN oraz dr Krzysztof Bąkała, kierownik Działu Historii i Badań Naukowych MN. W imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego list odczytał Zbigniew Czaplicki, Pełnomocnik Marszałka do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Konferencji towarzyszyła wystawa “Powstanie zamojskie”.