Kolejny przystanek w podróży “Ekshumowanego”


Od 14 października 2022 r. we wnętrzach dawnego aresztu gestapo w alei Szucha 25 oglądać można pracę Aliny Szapocznikow „Ekshumowany” – jeden z najcenniejszych eksponatów ze zbiorów Muzeum Niepodległości. To kolejny przystanek w podróży „Ekshumowanego”, który prezentowany był już w Nowym Jorku, Brukseli, Izraelu, a ostatnio w stołecznej Kordegardzie na wystawie „Pożoga. Wystawa w 83. rocznicę wybuchu II wojny światowej”.

Podczas spotkania otwierającego prezentację w alei Szucha gości, wśród których był Burmistrz Dzielnicy Mokotów Rafał Miastowski, powitali wicedyrektor Muzeum Niepodległości Tomasz Jagodziński oraz kustosz Mauzoleum Walki i Męczeństwa Andrzej Kotecki. Gospodarz miejsca przeczytał list od Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka, któremu wcześniejsze zobowiązania nie pozwoliły na wzięcie udziału w wydarzeniu. Historię „Ekshumowanego” i jego autorki w zajmujący sposób przybliżyła Małgorzata Karolina Piekarska, kierownik Działu Zbiorów Muzeum Niepodległości.

Zapraszamy do zobaczenia pracy Aliny Szapocznikow we wnętrzach dawnego aresztu gestapo w alei J.Ch. Szucha 25. Rzeźba będzie prezentowana do końca 2022 roku.


Mauzoleum Walki i Męczeństwa
Oddział Muzeum Niepodległości
al. Szucha 25,
00-580 Warszawa
__________________________________