Finisaż wystawy “O Niepodległość…”.


9 stycznia 2019 roku o godz. 10.00

zapraszamy do Muzeum Więzienia Pawiak na finisaż wystawy


“O Niepodległość. Wystawa pocztówek patriotycznych ze zbiorów Mariana Sołobodowskiego”.
Stworzona dla uczczenia 100. rocznicy odzyskania Niepodległości wystawa planszowa obejmuje niemal 200 obiektów – przede wszystkim pocztówek i okolicznościowych kart korespondencyjnych, wydanych między przełomem XIX i XX wieku a czasami współczesnymi. Wybrane eksponaty w nader interesujący sposób ukazują postrzeganie w społeczeństwie tematyki niepodległościowej na przestrzeni przeszło stu lat: od tęsknoty za wolną Ojczyzną, ilustrowanej powielanymi drukiem motywami patriotycznymi i tematami, zaczerpniętymi z ojczystych dziejów i legend, poprzez walkę zbrojną i wysiłek polityczny o Jej przywrócenie na mapę świata, wreszcie – rozmaite formy celebrowania kolejnych rocznic odzyskania Niepodległości.