CZASOPISMO: Niepodległość i Pamięć


Zapraszamy do lektury kolejnych numerów czasopisma “Niepodległość i Pamięć” wydawanego przez nasze Muzeum: https://niepodlegloscpamiec.pl/


W numerze 1 (81) 2023 ukazały się m. in. następujące artykuły:

  • Marian Marek Drozdowski, Prezydenci (1939−1990)
  • Weronika Krzemień, Piotr Maroński, Pamięć o Powstaniu Styczniowym w zabytkach ze zbiorów Muzeum Niepodległości w Warszawie
  • Ewa Janczar, Pomnik Geodezji Europejskiej na placu Teatralnym w Warszawie
W numerze 2 (82) 2023 ukazały się m. in. następujące artykuły:

  • Hanna Nowakowska, KL Ravensbrück − niemieckie piekło kobiet. 80 rocznica rozpoczęcia eksperymentów medycznych
  • Ludwika Majewska, „W życiu nie ma nic wiecznie trwałego”. Grypsy łódzkich więźniów z czasów II wojny światowej
  • Jerzy Mazurek, Tropem księżycowego jelenia. Rzecz o Marianie Ośniałowskim