Biblioteka Filmu Historycznego. “DWIE STRONY HISZPAŃSKIEJ WOJNY DOMOWEJ”.


Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu Biblioteka Filmu Historycznego Fundacji Ars Creatori

27 września 2018 r

13.00

Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej

ul. Skazańców 25

 

 

 

 

DWIE STRONY

HISZPAŃSKIEJ WOJNY DOMOWEJ

Reżyseria :  Francesco ESCRIBANO

Producent :  Minoria Absoluta, 2016

Film dokumentalny,  100′

HISZPANIA

 

Rzecz dotyczy wojny domowej, 1936-1939, pomiędzy rządem Republiki Hiszpańskiej, a prawicową opozycją. Mocarstwa europejskie postrzegały ją jako „rozgrzewkę” do II wojny światowej. Obie strony konfliktu hiszpańskiego miały wsparcie zagranicy. U podstaw tego wartościowego dokumentu leży nie tylko dobrze zaprezentowana filmowa sztuka przekazywania wiedzy historycznej, ale i bardzo trudny, pracochłonny proces rekonstruowania – do poziomu współczesnych możliwości operowania obrazem – oryginalnych materiałów filmowych sprzed ponad 75 lat. Dla sztuki filmowej i obrazu dziejów ma to ogromną wartość. Jest przykładem połączenia kunsztu technicznego i artystycznego.

 

Film about civil war, 1936-1939, between the government of the Republic of Spain and the right wing opposition. Major European powers saw it as a warm-up before the World War II. Both sides of the Spanish conflict had the support from the abroad. At the base of this valuable document lies not only well-presented cinematographic art of conveying historical knowledge,but also hard and labor-intensive process of reconstructing the original film footage from over 75 years to the quality of modern cinematography. It has a great value for cinematography and knowledge of history. It is an example of combining both technical and artistic skills.