“Powstanie Kościuszkowskie”


Zapraszamy na promocję reedycji książki Artura Śliwińskiego POWSTANIE KOŚCIUSZKOWSKIE.

 

z udziałem

prof. Mariana Marka Drozdowskiego

 

Prowadzenie :

Jan Engelgard

 

Poniedziałek, 24 marca 2014 r., godz. 15:00

Muzeum Niepodległości,

Al. Solidarności 62, 00-240 Warszawa 

 

Artur Śliwiński (1877-1953) należał do najwybitniejszych popularyzatorów dziejów polskich powstań narodowych w początkach XX w. oraz autorem cenionych biografii historycznych. Pisał je z pozycji współorganizatora polskiego czynu niepodległościowego i aktywnego architekta dokonań politycznych i kulturalnych obozu Józefa Piłsudskiego, z którym był związany przez całe życie.

 

„Powstanie kościuszkowskie” to wnikliwa analiza przyczyn klęski polskiego narodu pod koniec XVIII w. Książka próbuje dać odpowiedź, dlaczego potężna niegdyś Rzeczpospolita Obojga Narodów straciła nie tylko swoją moc, terytoria, ale i swoją tożsamość narodową. Nie pomogła charyzma i determinacja wielkiego Naczelnika powstania, odwaga i waleczność jego żołnierzy, bowiem nie umiano „cnoty i woli jednego człowieka zastąpić wolą i cnotą zbiorową”.

 

Lektura trylogii dzieł Śliwińskiego (w ubiegłym roku wspólnym nakładem Muzeum Niepodległości i Oficyny Wydawniczej RYTM ukazały się jego Powstanie styczniowe i Powstanie Listopadowe) traktujących o naszych narodowych powstaniach, patriotycznych zrywach i pogrzebanych nadziejach, pozwala zrozumieć przyczyny i poznać skutki tych tragicznych wydarzeń.

 

W dzień promocji książkę Powstanie kościuszkowskie będzie można nabyć po obniżonej cenie.

 

Artur Śliwiński, Powstanie kościuszkowskie, Muzeum Niepodległości i Oficyna Wydawnicza RYTM, Warszawa 2014

 

Śliwiński Kościuszkosmall