Dotacja dla Muzeum Niepodległości!


Muzeum Niepodległości informuje, że otrzymało dotację ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju na realizację Projektu Rewitalizacja muru Carnota – etap I dokumentacja.