21 obrazów Mostowicza i 17 akwarel Katerli w zbiorach Muzeum Niepodległości


Dzięki dotacji Samorządu Województwa Mazowieckiego Muzeum zakupiło 21 obrazów olejnych na płótnie Feliksa Mostowicza oraz 17 akwarel Stanisława Katerli.

 

  W roku 2017 zbiory Muzeum Niepodległości w Warszawie wzbogaciły się o 21 obrazów olejnych na płótnie autorstwa Feliksa Mostowicza oraz o 17 akwarel  namalowanych przez Stanisława Katerlę. Ich zakup był możliwy dzięki dotacji Samorządu Województwa Mazowieckiego.

 

  Dzieła Feliksa Mostowicza stanowią uzupełnienie kolekcji jego prac powołanej zarządzeniem Dyrektora Muzeum Niepodległości nr 28/2016 z dnia 17 listopada 2016 roku. Malarz będąc polskim repatriantem z Kazachstanu przedstawia trudną rzeczywistość z jaką musieli mierzyć się Polacy zesłani w XX wieku przez władze radzieckie na stepy Azji Środkowej.

 

  Stanisław Katerla za udział w powstaniu styczniowym został uwięziony w X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej i skazany na dziesięć lat ciężkich robót na Syberii. Trafił do warzelni soli w Usolu, a po odbyciu kary osiadł w Irkucku. Na zesłaniu ujawnił się jego talent malarski. Zakupione akwarele przedstawiają widoki Irkucka wzbogacone często scenami rodzajowymi. Wśród nich znajduje się praca ukazująca przybycie partii zesłańców do etapu. Niezwykłą wartość dokumentacyjną ma również akwarela z widokiem na kościół katolicki w Irkucku. Budynek ten powstał dzięki staraniom polskich zesłańców. Spłonął w czasie wielkiego pożaru miasta w 1879 roku.