155. ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA STYCZNIOWEGO


W poniedziałek 22 stycznia 2018 r.

mija

 

  1. ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA STYCZNIOWEGO

 

 

Zapraszamy do udziału w uroczystościach:

o g. 12.00 na dziedzińcu X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej przed galerią Rządu Narodowego przedstawiciele Muzeum Niepodległości oraz przybyli na tę uroczystość złożą kwiaty

 

o g. 13.00 w X Pawilonie Cytadeli nastąpi otwarcie Galerii Jednego Obiektu: zaprezentowany zostanie obraz pędzla Anatolija Demianienki pt. „Portret Romualda Traugutta” (więcej poniżej)

 

o g. 13.30 zaprosimy na prezentację wydawnictw poświęconych Powstaniu Styczniowemu.

 

Przypominamy, że od 10 stycznia do 4 marca 2018 r.

w Galerii Brama Bielańska Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej

można oglądać wystawę

„Mogiły Powstańców Styczniowych. Fotografie Zdzisława Malinowskiego”.

Zapraszamy: http://archiwum.muzeum-niepodleglosci.pl/wystawy/wernisaz-wystawy-mogily-powstancow-styczniowych-fotografie-zdzislawa-malinowskiego/

 

 

W 155. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego

w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej

(oddział Muzeum Niepodległości)

zaprezentowany zostanie obraz

 

Anatolija Demianienki „Portret Romualda Traugutta”

(olej na płótnie, 1994, wymiary: 90 x 72 cm)

 

 

Portret przedstawia postać Romualda Traugutta wspartą na balustradzie. Na twarzy dowódcy Powstania Styczniowego maluje się powaga, dostojeństwo, a nawet surowość.

 

Romuald Traugutt urodził się 16 stycznia 1826 w Szostakowie (dziś Białoruś). Wartości patriotyczne od dziecka wpajała mu babka, Justyna Błocka. Po ukończeniu gimnazjum (w 1842 r.), z bardzo dobrymi wynikami i srebrnym medalem za naukę, chciał kontynuować kształcenie w Instytucie Inżynierów Dróg Komunikacyjnych w Petersburgu, lecz reorganizacja placówki pokrzyżowała te plany. W 1844 r. rozpoczęło się jego szkolenie wojskowe. Kurs oficerski zakończył celująco i od 1848 r. służył jako chorąży w wojsku carskim. Walczył w bitwach Wiosny Ludów na Węgrzech, a potem – w 1853 podczas wojny krymskiej w Turcji. Wykładał w szkole oficerskiej w Petersburgu. Karierę wojskową w armii carskiej zakończył w 1862 r. w stopniu podpułkownika.

 

W momencie wybuchu Powstania Styczniowego, w styczniu 1863 r. Traugutt był sceptyczny wobec idei powstańczej. Dołączył do powstańców w kwietniu 1863 r. Stoczył kilka potyczek z oddziałami rosyjskimi i latem 1863 r. udał się do Warszawy, siedziby Rządu Narodowego. 15 sierpnia 1863 r. awansował na generała. Po upadku Rządu Narodowego w październiku 1863 r. został dowódcą Postania Styczniowego. Podejmował działania dyplomatyczne, szukając poparcia i środków finansowych dla powstania w Europie. Korespondował z rewolucjonistami, m.in. z Giuseppe Garibaldim. Doświadczenie wojskowe wykorzystywał też w celu reorganizacji słabo uzbrojonych i rozproszonych oddziałów powstańczych oraz przekształcenia ich w regularne wojsko. Wydał również dekret uwłaszczający chłopów.

 

Przywództwo Traugutta było tajne, ukrywał się pod nazwiskiem Michał Czarnecki, jako agent handlowy z Galicji. Został wydany przez urzędnika Rządu Narodowego Artura Goldmana, który po aresztowaniu załamał się w trakcie śledztwa. Aresztowany przez policję carską w kwietniu 1864 r., trafił najpierw na Pawiak, a potem został przeniesiony do X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej. Podczas przesłuchań nie wydał nikogo i nie zdradził tajemnic powstańczych. Skazany na karę śmierci – został zdegradowany i stracony przez powieszenie 5 sierpnia 1864 r. wraz z innymi powstańcami: Rafałem Krajewskim, Józefem Toczyńskim, Romanem Żulińskim i Janem Jeziorańskim.