SALON DOBREJ KSIĄŻKI im. T. Górnego


Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu


SALON DOBREJ KSIĄŻKI

im. Tadeusza Górnego


W czwartek 17 stycznia 2019 o g. 12.00

zaprezentowana zostaniepublikacja

„Kronika narodzin II Rzeczypospolitej: 1914–1923”


Wprowadzenie: dr Janusz Gmitruk


Drugie spotkanie w Salonie Dobrej Książki poświęcone będzie bogato ilustrowanemu kalendarium czasu, w którym Polska odradzała się po 123 latach niewoli, tworzyła instytucje i walczyła o swoje granice. Publikacja pozwala poznać losy narodu i państwa polskiego między 1914, rokiem wybuchu wojny, która przyniosła upadek zaborczych potęg– a 1923, gdy mocarstwa zachodnie ostatecznie uznały przebieg polskiej granicy wschodniej. Dostarcza informacji na temat wydarzeń na frontach, decyzji politycznych, losów społeczeństwa, gospodarki, kultury i życia codziennego.


Salon Dobrej Książki im. Tadeusza Górnego – nowa inicjatywa Muzeum Niepodległości w Warszawie – tocykliczne kameralne spotkania promujące publikacje książkowe i ich autorów. Dyskusje pod tym hasłem odbywają się w wybrane czwartki (kiedy wstęp do naszej instytucji jest bezpłatny) w urokliwej „Kawiarence warszawskiej” będącej częścią wystawy stałej Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej.


Na kolejne spotkanie z tego cyklu zapraszamy już 24 stycznia 2019! Więcej informacji: http://archiwum.muzeum-niepodleglosci.pl/aktualnosci/salon-dobrej-ksiazki-im-tadeusza-gornego/


SALON DOBREJ KSIĄŻKI im. Tadeusza Górnego


Prezentacja publikacji:

Marian Marek Drozdowski, Lech Królikowski, Janusz Gmitruk,

Tadeusz Skoczek, Longina Ordon, Xymena Pilch-Nowakowska,

„Kronika narodzin II Rzeczypospolitej: 1914–1923”,

Wydawnictwo Bellona, Centrum Europejskie Natolin, Warszawa 2019


Czwartek 17 stycznia 2019 og.12.00

Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej

ul. Skazańców 25

(wjazd od strony Wisłostrady)