„Więźniowie X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej” – prezentacja wystawy


W piątek 9 listopada o g. 13.00

zapraszamy

na prezentację zmodernizowanej wystawy stałej

 

„Więźniowie X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej”

 

 

Nowoczesna aranżacja plastyczna z dyskretnie rozmieszczonymi stanowiskami multimedialnymi. Dźwięki – treść przesłuchań, wyroków, modlitwy, teksty literackie – jako bardzo ważny komponent. Pełny dostęp dla osób z dysfunkcjami: prócz istniejących wcześniej wind – audiodeskrypcja, druki 3D, makiety do swobodnego dotykania. Podpisy i informacje audio także w języku angielskim. A wszystko to w dawnych celach i korytarzach zabytkowego, XIX-wiecznego budynku X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej.

 

Ekspozycja „Więźniowie X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej” poświęcona jest przede wszystkim więźniom tego obiektu, ukazanym jednak na tle historii Cytadeli, Warszawy i Królestwa Polskiego czasu zaborów (w kontekście powstań, działalności konspiracyjnej i związanej z nimi polityki represyjnej). Obrazuje nie tylko więzienną, lecz także policyjną i strategiczną funkcję twierdzy. Ma podkreślać wyjątkowość tego miejsca w historii Polski. Zdecydowana większość więźniów Cytadeli to osoby walczące o niepodległość: działacze kolejnych organizacji konspiracyjnych (Wielkiego Proletariatu, Polskiej Partii Socjalistycznej, Związku Młodzieży Polskiej „Zet”, Ligi Narodowej, Narodowego Związku Robotniczego), uczestnicy powstań narodowych, rozmaitych wystąpień antycarskich, członkowie partii politycznych – działający na ziemiach Królestwa Polskiego.

 

Ekspozycja główna Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej

(oddział Muzeum Niepodległości)

zatytułowana „Więźniowie X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej”

została zmodernizowana w związku z realizacją projektu

„Zwiększenie dostępności do kultury i zachowanie dziedzictwa narodowego

poprzez poszerzenie oferty wystawienniczej

oraz stworzenie Centralnego Magazynu Zbiorów Muzeum Niepodległości”

(Działanie 5.3. Dziedzictwo kulturowe).

Projektu finansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020.