ADAM PIWOWAR (1874-1939)- WIĘZIEŃ CARSKI, ZESŁANIEC,GEOLOG, BADACZ PÓŁNOCY, SPOŁECZNIK. Cykl “Niepodległa”.


15 kwietnia 2018 r o godz. 12.00 odbędzie się kolejna prelekcja z cyklu „Niepodległa”. Dr Irena Kępa przybliży sylwetkę Adama Piwowara.

 

ADAM PIWOWAR (1874-1939)- WIĘZIEŃ CARSKI, ZESŁANIEC,GEOLOG, BADACZ PÓŁNOCY, SPOŁECZNIK.

 

Adam Piwowar urodził się 29 X 1874 w Dąbrowie Górniczej. W 1896 ukończył Szkołę Górniczą w rodzinnej miejscowości. Wyjechał do Szwajcarii, gdzie studiował geologię na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu w Zurychu. Studia  uwieńczył doktoratem w 1902. Podczas studiów  związał się z ruchem socjalistycznym zostając członkiem  Związku Zagranicznego Socjalistów Polskich. Wracając do  kraju został aresztowany 14 III 1903 w Sosnowcu, oskarżony o działalność w PPS więziony był w Piotrkowie, następnie w Warszawie – w Warszawskim Więzieniu Śledczym i X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej .Decyzją administracyjną z 1 VI 1904 zesłany do guberni archangielskiej  na 3 l. pod jawny dozór policji .Początkowo w Archangielsku Miejskim Muzeum Polarnym opracowywał zbiory przyrodnicze oraz prowadził badania geologiczne. W dniu  25 VII 1905 wyruszył na , trwającą 3 miesiące, wyprawę  do Nowej Ziemi. W jej wyniku  ustalił tektoniczne pochodzenie cieśniny Matoczkin Szar, odkrył  wyżynę ,którą nazwał Plateau Alberta Heima, rzekę i jezioro, nazwane odpowiednio nazwiskami uczonych Wacława Nałkowskiego i Szweda Eckstama. Zwolniony- w związku z amnestią- powrócił do Dąbrowy Górniczej rozwijając działalność na niwie społecznej i politycznej; związany z obozem Józefa Piłsudskiego, wolnomularz. W l.1917-1923 prezydent Dąbrowy Górniczej. W latach 30-tych XX wieku stał się krytyczny wobec obozu rządowego .Dowodem na to jest założenie i przewodniczenie  na terenie Zagłębia Dąbrowskiego  Lidze Obrony Praw Człowieka i Obywatela 1935-1936). Zmarł 1 II 1939 w Dąbrowie Górniczej i został pochowany na tamtejszym cmentarzu.

 

15 kwietnia (niedziela) 2018 r., godz. 12.00

Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej

ul. Skazańców 25