Biblioteka Filmu Historycznego


Zapraszamy na projekcję filmu Jerzego Bezkowskiego 

 

Bolesław Matuszewski – nieznany pionier kinematografii 

 

29 marca 2018, godz. 13.00

Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej

ul. Skazańców 25

 

Filmowy portret jednego z pierwszych teoretyków filmu, autora fundamentalnych prac „Nowe źródło historii” oraz „Ożywiona fotografia. Czym jest, czym być powinna” z 1898 roku. W założeniach jego działalność w dużym stopniu wyprzedzała epokę, a dorobek artysty budzi dzisiaj coraz większe zainteresowanie badaczy i historyków kina na całym świecie. Matuszewski już od pierwszych lat istnienia kinematografu przewidział jego znaczenie jako niezastąpionego rejestratora rzeczywistości, który może okazać się znakomitym narzędziem dla przyszłych badaczy historii. W czasach, kiedy kino było przede wszystkim jarmarczną rozrywką, walczył o utworzenie pierwszych archiwów filmowych, które gromadziłyby i zachowywały materiały filmowe dla przyszłych pokoleń. Matuszewski jest również uznawany za ojca filmu reportażowego i edukacyjnego. Od początku swej przygody z kinematografem rejestrował ważniejsze wydarzenia społeczne, a także skomplikowane operacje medyczne – widział w tej dokumentacji cenną pomoc naukową.

Rzetelnie udokumentowany obraz Jerzego Bezkowskiego został zrealizowany w Polsce, Francji i Rosji. Przybliża postać Matuszewskiego poprzez wypowiedzi badaczy, naukowców i pasjonatów jego twórczości.

Film wyprodukowała Wytwórnia Filmów Oświatowych w koprodukcji z Filmoteką Narodową i Muzeum Kinematografii w Łodzi.