Podziękowanie


Prezentujemy podziękowanie dla Dyrektora Muzeum Niepodległości, pana Tadeusza Skoczka za współpracę ze Stowarzyszeniem Warszawskich Nauczycieli Polonistów i pomoc w zorganizowaniu XVII Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego.